• Mbunifu Dedire Ruhunda akitoa maelezo kuhusu bunifu yake kwa  Naibu Waziri Mhe. Omary Juma Kipanga.