• Mhe. Omary Juma Kipanga akiongea na baadhi ya viongozi wa COSTECH.